VI ÄR GODSLOGISTIK

BRANSCHKUNSKAP SEDAN 1988. VI KAN BUD & LOGISTIK.

Branchkunskap är A och O – En kunskap som började ta form år 1988. Cykelbud, bilbud, orderhantering, trafikledning, problemlösning, ekonomi, sälj samt företagsledning har idag skapat Godslogistik i Sverige Ab.

Miljömedvetenhet – ”Grönt är skönt”, något vi ständigt eftersträvar. Med cykelbud, samlastning och en miljöpolicy i företaget är vi högst aktiva i ämnet.

Vårt motto: ALLT GÅR, INGET ÄR OMÖJLIGT